Techniki tłumaczenia ustnego


Warto wiedzieć

 

Techniki tłumaczenia ustnego

  • Tłumaczenie konsekutywne (następcze) ma miejsce, gdy mówca przerywa swoją wypowiedź, aby dać tłumaczowi czas na przetłumaczenie fragmentu swojej wypowiedzi. Powstałe w ten sposób przerwy dają tłumaczowi czas na skonstruowanie wypowiedzi lub poczynienie notatek.
  • Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne) polega na tymi, iż mówca nie przerywa swej wypowiedzi, a tłumacz wykonuje tłumaczenie prawie równocześnie, z niewielkim opóźnieniem czasowym. Tłumaczenie symultaniczne można na przykład wykonywać w specjalnej kabinie, skąd jest ono przekazywane zainteresowanym osobom za pośrednictwem słuchawek.
  • Tłumaczenie a vista jest to tłumaczenie ustne tekstu w formie pisanej. Tłumacz w bardzo krótkim czasie zapoznaje się z tekstem, a następnie przystępuje do przetłumaczenia całości, cały czas mając tekst przed oczami. Ułatwieniem dla tłumacza przy takiej formie tłumaczenia jest fakt, iż nie musi on zapamiętywać dłuższych fragmentów tekstu ani sporządzać notatek.