Przedmiot tłumaczenia przysięgłego


Warto wiedzieć

 

Przedmiot tłumaczenia przysięgłego

Przedmiotem tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego może być oryginał dokumentu urzędowego lub firmowego, poświadczony odpis dokumentu, jego tłumaczenie oraz dokument prywatny lub tekst niesygnowany, w tym kserokopia, wydruk skanu, faksu i innego zapisu elektronicznego, jak również zapis głosu utrwalony na dowolnym nośniku (Kierzkowska A., Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa: Translegis, 2011).

Tłumacz w tekście tłumaczenia zamieszcza wzmiankę o tym w jakiej postaci dostarczono dokument: oryginał, skan, kserokopia itd.