Kontakt i dojazd


Szybki kontakt i dojazd

Adres e-mail:

Imię i nazwisko:

Treść wiadomości:

Proszę przepisać znaki: captcha

Dojazd

PERFETTI Monika Koblass

ul. Zimowa 13/16
Nowa Iwiczna
05-500 Piaseczno

NIP: 7431356722
REGON: 142399360

tel: +48 660 222 478
e-mail: info@perfetti-mk.com
e-mail: monika.koblass@wp.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest PERFETTI Monika Koblass, tłumacz przysięgły języka francuskiego.

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc wykonać usługę: imię, nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer telefonu, o ile te ostanie są potrzebne do wykonania usługi. W przypadku firm są to: nazwa, adres, NIP, adres mailowy oraz numer telefonu, o ile te ostanie są potrzebne do wykonania usługi.
Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– wydawania kolejnych odpisów tłumaczeń,
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez tłumacza przysięgłego w związku z tłumaczeniem wynosi 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.
Masz prawo żądania od administratora:
– dostępu do dotyczących Ciebie danych,
– dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– prostowania tych danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
Twoje dane osobowe przekazywane będą podmiotom współpracującym z PERFETTI Monika Koblass przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.
Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.