Kim jest tłumacz przysięgły?


Warto wiedzieć

 

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Tłumacz przysięgły wykonuje ponadto tłumaczenia ustne lub pisemne na zlecenie policji, sądów, prokuratury oraz organów administracji państwowej.

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci okrągłej, zawierającej jego dane oraz numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, oznacza się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium, prowadzonym w formie papierowej lub elektronicznej.